Mistä on kyse: positiivinen luottorekisteri

admin

Positiivinen luottotietorekisteri on merkittävä uudistus Suomen luottotietojärjestelmässä. Sen käyttöönotto tapahtuu kahdessa vaiheessa, jossa ensimmäinen vaihe alkaa 1.4.2024. Tämä vaihe kattaa kuluttajaluotot ja vastaavat luotot. Toisessa vaiheessa, alkaen 1.12.2025, rekisteriin lisätään muita yksityishenkilöille myönnettyjä luottoja. Tämän uudistuksen tavoitteena on parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden maksukykyä ja auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan tehokkaammin.

Rekisterin hyödyt eri osapuolille

Positiivisen luottotietorekisterin hyödyt ulottuvat laajalle. Luotonantajat saavat paremmat työkalut arvioida luotonhakijoiden maksukykyä, mikä vähentää luottotappioiden riskiä. Viranomaisille, kuten Finanssivalvonnalle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, rekisteri tarjoaa keinoja rahoitusmarkkinoiden tehokkaampaan seurantaan ja valvontaan. Yksityishenkilöt puolestaan saavat paremman yleiskuvan omista velvoitteistaan ja mahdollisuuden asettaa vapaaehtoisen luottokiellon.

Toimintaperiaate ja luotonhakuprosessi

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, luotonantajan on tarkistettava hakijan luottokelpoisuus positiivisesta luottotietorekisteristä. Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin tiedot myöntämistään luotoista sekä näiden muutoksista, kuten lyhennyksistä. Yksityishenkilö voi rekisterin kautta tarkastella omia luottotietojaan ja asettaa vapaaehtoisen luottokiellon, mikä voi auttaa välttämään ylivelkaantumisen.

Yksityishenkilöiden asiointipalvelu ja luottokiellon asettaminen

Yksityishenkilöt voivat rekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta hallita omia luottotietojaan. Palvelu mahdollistaa omien luottojen tarkastelun ja vapaaehtoisen luottokiellon asettamisen. Tämä palvelu on suunniteltu olemaan käyttäjäystävällinen ja helpottamaan yksityishenkilöiden taloudellista itsehallintaa.

Viranomaisten rooli ja pääsy tietoihin

Lain mukaan tietyillä viranomaisilla, kuten Finanssivalvonnalla ja Suomen Pankilla, on oikeus saada tietoa luottotietorekisteristä. Tämä mahdollistaa rahoitusmarkkinoiden paremman valvonnan ja vakauden ylläpidon. Viranomaisten pääsy tietoihin on tärkeää myös ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja taloudellisen turvallisuuden parantamiseksi.

Lisätietoa ja resurssit

Lisätietoa positiivisesta luottotietorekisteristä ja sen toimintaperiaatteista löytyy verkosta. Hyödyllisiä resursseja ovat esimerkiksi sanastot.suomi.fi, josta löytyy selityksiä keskeisille käsitteille kuten ”luotonantaja”, ”luottokelpoisuuden arviointi”, ja ”vapaaehtoinen luottokielto”. Nämä resurssit auttavat ymmärtämään paremmin rekisterin merkitystä ja käyttöä.

Yhteenveto

Positiivinen luottotietorekisteri on merkittävä askel kohti läpinäkyvämpiä ja vastuullisempia luottomarkkinoita Suomessa. Sen käyttöönotto tuo hyötyjä niin luotonantajille, viranomaisille kuin yksityishenkilöillekin, edistäen samalla taloudellista vakautta ja yksilöiden taloudellista itsehallintaa.

Positiivinen luottotietorekisteri on avautunut – luotonantajat aloittavat rekisterin hyödyntämisen luottopäätöksissä

Positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö on kattava. Rekisterin luottojen prosentuaalinen euromäärä on ylittänyt Suomen Pankilta saadun vertailuluvun 143 miljardia euroa, vaikka kaikki luotonantajat eivät ole ilmoittamista vielä aloittaneet. Syitä arvion ylittymiselle voi olla useita, yhtenä se, että rekisteriin ilmoitetaan sellaisia luottoja, joita Suomen Pankin tilastoinnissa ei ole mukana. 

– Jos sähköisessä asiointipalvelussasi ei näy kaikkia luottojasi, kyse saattaa olla siitä, ettei kyseinen luotonantaja ole vielä saanut kaikkia tietoja ilmoitettua rekisteriimme. Jos huomaat omissa luotoissasi puutteita, odota rauhassa – luotonantajat päivittävät tietojaan rekisteriin jatkuvasti. Puutteista ei tarvitse olla yhteydessä positiiviseen luottotietorekisteriin tai Verohallintoon, sanoo hankejohtaja Aino Sarakorpi.

Tietojen ilmoittamisen -verkkosivullamme kerromme ilmoittamisesta tarkemmin sekä siitä, mitkä organisaatiot eivät ole vielä ilmoittaneet rekisteriin lainkaan tietoja.

Luotonantajat hyödyntävät rekisteriä luottoa myöntäessään

Kun henkilö hakee uutta lainaa, luotonantajat kuten pankit, tarkistavat rekisteristä hänen lainatilanteensa ja pystyvät näin aiempaa paremmin arvioimaan hänen maksukykyään. Rekisterin tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista ja tuoda luotonantajille aiempaa enemmän ajantasaista tietoa luottopäätöksen tueksi.

Yksityishenkilöille rekisteri tarjoaa näkymän omiin luottoihinsa, minkä pohjalta he voivat myös itse saada paremman kokonaisnäkymän taloudelliseen tilanteeseensa. Rekisteriin on tallennettu muun muassa yksityishenkilöiden kuluttajaluotot, asunto- ja opintolainat sekä luottokorttien luottosaldot.

– Yksityishenkilöiden ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä mitään, kun rekisteri avautuu. He voivat kuitenkin tutustua sähköiseen asiointipalveluun ja tarkastella omien luottojensa tietoja. Rekisterissä voi myös käydä asettamassa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon, vaikka luottojen tiedoissa olisikin vielä puutteita, Sarakorpi taustoittaa.

Luottotietorekisteriotetta ei muodostu automaattisesti

Yksityishenkilön sähköisessä asiointipalvelussa ei automaattisesti näy luottotietorekisteriotetta. Sellainen muodostuu vain, kun henkilö hakee uutta luottoa tai muutosta olemassa olevaan luottosopimukseensa.

– Oman luottotietorekisteriotteensa asiakas näkee vain silloin, jos luotonantaja on hänestä sellaisen tilannut. Rekisterissä näkyy tieto siitä, kuka luotonantaja rekisteriotetta on pyytänyt, milloin ja mitä varten. On siis todennäköistä, että jos kirjaudut rekisteriin tänään, siellä ei ole luottotietorekisteriotetta, ainoastaan voimassa olevat luottosi. Jos olet kuitenkin hakenut uutta luottoa tänään rekisterin jo avauduttua, niin silloin rekisteriin on muodostunut luottotietorekisteriote, Sarakorpi huomauttaa.

Kuka tahansa ei voi hyödyntää rekisterissä olevia tietoja. Laissa on määritelty tarkasti, kuka rekisterin tietoja saa hyödyntää ja mitä tietoja rekisteriin kerätään. Rekisterissä näkyvät henkilöille myönnetyt luotot sekä tiedot luottojen maksuviiveistä, mutta eivät esimerkiksi luottokortilla tehdyt yksittäiset maksut. Rekisterissä ei näy myöskään maksuhäiriömerkintöjä, asiakkaan kaikkia osamaksuja tai mahdollista ulosottotilannetta.


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

  • Et sitoudu mihinkään
  • Se ei maksa sinulle mitään
  • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen

Vastaa