Varainsiirtovero

Varainsiirtoveron perusteet

Varainsiirtovero on vero, joka tulee maksaa tietyistä omaisuuden luovutuksista, kuten kiinteistön tai arvopaperien kaupasta. Suomessa varainsiirtoveroa sovelletaan kiinteistöjen kauppaan, asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden luovutuksiin. Veron suuruus riippuu siirrettävän omaisuuden tyypistä ja arvosta sekä siitä, onko ostaja yksityishenkilö vai yritys.

Kiinteistön kaupassa varainsiirtovero on yleensä 4 % kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta. Asunto-osakkeiden ja muiden arvopaperien kohdalla vero on 2 %. Tietyissä tapauksissa, kuten ensiasunnon ostajilla, voidaan soveltaa verovapautusta tietyin ehdoin.

Miten varainsiirtovero lasketaan

Varainsiirtoveron laskeminen perustuu siirrettävän omaisuuden kauppahintaan tai muuhun vastikkeeseen.

Kiinteistöjen ja rakennusten varainsiirtovero
Näitä ovat esimerkiksi tontti ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset – kuten omakotitalo – tai maa-alue ja sillä mahdollisesti sijaitseva kesämökki (myös määräalat ja määräosat) sekä pelkkä rakennus tai rakennelma.
Huom. Varainsiirtovero on 4 %, jos kauppakirja on allekirjoitettu ennen 12.10.2023.
3 %
Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero
Näitä ovat esimerkiksi kerrostalo- tai rivitalo-osake, liikehuoneisto, autopaikka, varasto, golfosake, lomaosake ja venepaikka.
Huom. Varainsiirtovero on 2 %, jos kauppakirja on allekirjoitettu ennen 12.10.2023.
1,5 %
Varainsiirtovero muista arvopapereista kuin asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeista
Näitä ovat esimerkiksi osakeyhtiön osakkeet (ns. liikeosakkeet), jotka olet hankkinut muuten kuin arvopaperipörssistä – esimerkiksi puhelinosakkeet.
Huom. Varainsiirtovero on 1,6 %, jos kauppakirja on allekirjoitettu ennen 12.10.2023.
1,5 %

On tärkeää huomata, että varainsiirtoveroa ei lasketa pelkästään kauppahinnan perusteella. Jos kaupassa on muita vastikkeita, kuten velanottoa tai muita ehtoja, ne otetaan huomioon veron laskennassa.

Varainsiirtoveron maksaminen ja ilmoittaminen

Varainsiirtoveron maksuvelvollisuus on ostajalla. Vero tulee maksaa ja siitä tulee ilmoittaa Verohallinnolle määritetyssä ajassa kaupanteon jälkeen. Nykyisin varainsiirtoveroilmoitus tehdään yleensä sähköisesti, ja se on osa omaisuuden kaupan loppuunsaattamisen prosessia.

Jos veroa ei makseta määräajassa, siitä voidaan periä viivästyskorkoa. Lisäksi, jos varainsiirtoveroilmoitusta ei tehdä lainkaan tai se tehdään virheellisesti, voi seurata lisämaksuja tai jälkiverotusta.

Mistä varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa?

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa esimerkiksi

 • ensiasunnosta, jos kauppakirja on allekirjoitettu ennen 1.1.2024 ja tietyt ehdot täyttyvät (anna silti ilmoitus)
 • silloin, jos veron määrä on alle 10 euroa (anna silti ilmoitus)
 • asumisoikeusasunnosta
 • arvopaperipörssistä ostetuista osakkeista ja muista arvopapereista
 • omaisuudesta, jonka olet saanut lahjaksi tai testamentilla
 • omaisuudesta, jonka olet saanut perintönä tai osituksessa joko vastikkeetta tai niin, että olet käyttänyt vastikkeena vain jaettavana olevaa varallisuutta
 • osakkeiden uusmerkinnästä.

Varainsiirtoveron merkitys ja kritiikki

Varainsiirtovero on tärkeä tulonlähde valtiolle ja kunnille, ja se vaikuttaa omaisuuden kaupan kokonaiskustannuksiin. Toisaalta, varainsiirtovero on kohdannut kritiikkiä, sillä sen katsotaan voivan hidastaa asuntokauppaa ja vaikuttaa negatiivisesti asuntomarkkinoiden likviditeettiin.

On myös argumentoitu, että varainsiirtovero on epäoikeudenmukainen, koska se kohdistuu vain tiettyihin omaisuuden luovutuksiin ja voi siten asettaa eri ostajaryhmät epätasa-arvoiseen asemaan. Tämän vuoksi varainsiirtoveron uudistamista on ajoittain esitetty poliittisessa keskustelussa.

Aiheeseen liittyvät listat

Varainsiirtoveron keskeiset seikat:

 1. Soveltamisala: Kiinteistöt, asunto-osakkeet, arvopaperit.
 2. Veroprosentti: 4 % kiinteistöille, 2 % asunto-osakkeille ja muille arvopapereille.
 3. Maksuvelvollisuus: Ostaja vastaa veron maksamisesta.
 4. Ilmoitusvelvollisuus: Verosta on ilmoitettava Verohallinnolle määräajassa.
 5. Verovapautukset: Tietyissä tapauksissa, kuten ensiasunnon ostajilla, voi olla verovapaus.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

 • Et sitoudu mihinkään
 • Se ei maksa sinulle mitään
 • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen