Velkajärjestely


Velkajärjestelyyn hakeutuminen

Velkajärjestely on prosessi, jossa ylivelkaantuneen henkilön taloudellista tilannetta pyritään korjaamaan. Prosessi alkaa velallisen aloitteesta, kun hän hakeutuu velkaneuvontaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kunnan sosiaalitoimiston tai oikeusaputoimiston kautta. Velkaneuvonnassa arvioidaan velallisen taloudellinen tilanne kokonaisvaltaisesti, jotta voidaan päättää, onko velkajärjestely sopiva ratkaisu hänen tilanteeseensa.

Hakeutumisen yhteydessä velallisen tulee toimittaa velkaneuvojalle kaikki oleelliset tiedot taloudellisesta tilanteestaan. Näihin kuuluvat tiedot tuloista, menoista, veloista ja omaisuudesta. Tämän perusteella laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma velkajärjestelyn aloittamiseksi. Tarkoituksena on, että velkaneuvonta auttaa velallista saamaan realistisen kuvan tilanteestaan ja suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä.

Velkajärjestelyn hakeminen

Velkajärjestelyn hakeminen tapahtuu jättämällä hakemus käräjäoikeudelle. Hakemukseen liitetään yksityiskohtaiset tiedot velallisen taloudellisesta tilanteesta sekä suunnitelma velkojen maksamiseksi. Hakemuksessa tulee myös perustella, miksi velkajärjestelyyn pääsy on tarpeellista. Käräjäoikeus arvioi hakemuksen ja tekee päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta.

Päätöksentekoprosessissa oikeus ottaa huomioon useita tekijöitä. Nämä sisältävät muun muassa velallisen maksukyvyn, velkojen määrän ja laadun sekä sen, onko velallinen yrittänyt itse selvitä veloistaan. Mikäli velkajärjestely myönnetään, laaditaan maksuohjelma, joka määrittää, miten velat maksetaan takaisin.

Maksuohjelman laatiminen

Maksuohjelma on velkajärjestelyn ydin. Se laaditaan käräjäoikeuden päätöksen jälkeen ja siinä määritellään, miten velallisen on suoritettava velkansa. Maksuohjelma räätälöidään velallisen maksukyvyn mukaan, ja se voi kestää useita vuosia. Ohjelmaan sisältyy yleensä kuukausittainen maksusuunnitelma, joka perustuu velallisen tulojen ja menojen tarkkaan arviointiin.

Maksuohjelman aikana velallisen tulee noudattaa tiukasti sovittuja ehtoja. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että velallisen on pysyttävä sovitussa budjetissa ja vältettävä uuden velan ottamista. Mikäli velallinen noudattaa ohjelmaa uskollisesti, velat saadaan maksettua suunnitelman mukaisesti, ja velallinen voi aloittaa uuden velattoman elämän järjestelyn päätyttyä.

Velkajärjestelyn seuraukset

Velkajärjestelyn aikana ja sen jälkeen velallisen taloudellinen tilanne on usein tiukasti valvottu. Tämä voi rajoittaa hänen kykyään ottaa uutta velkaa ja tehdä suuria taloudellisia päätöksiä. Lisäksi velkajärjestely vaikuttaa velallisen luottotietoihin, mikä voi vaikeuttaa esimerkiksi asunnon vuokraamista, lainojen saamista ja joskus jopa työpaikan löytämistä.

Velkajärjestelyn aikana velallisen on tärkeää keskittyä taloudellisen tilanteensa vakauttamiseen ja velkojen vähentämiseen. Tämä voi vaatia merkittäviä elämäntapamuutoksia ja tiukkaa budjetointia. Velkajärjestely on kuitenkin monille velallisille mahdollisuus aloittaa alusta ja rakentaa uusi, vakaampi taloudellinen tulevaisuus.

Velkajärjestelyn keskeytyminen

Joskus velkajärjestelyn aikana voi ilmetä tilanteita, jotka johtavat sen keskeytymiseen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi velallisen maksukyvyn merkittävä heikkeneminen, maksuohjelman ehtojen rikkominen tai uusien velkojen ottaminen. Keskeytymisen seurauksena velallinen voi menettää velkajärjestelyn tarjoaman suojan ja joutua kohtaamaan velkojensa täysimääräisen takaisinmaksun.

Jos velkajärjestely keskeytyy, on tärkeää hakea heti apua ja neuvotella uudesta ratkaisusta velkojien kanssa. Joskus on mahdollista neuvotella uudesta maksusuunnitelmasta tai muista järjestelyistä velkojien kanssa. Tämä vaatii kuitenkin aktiivista yhteistyötä ja rehellistä kommunikointia sekä velallisen että velkojien välillä.

Velkajärjestelyn päättäminen

Velkajärjestelyn onnistuneen päätökseen saaminen on monille suuri helpotus. Kun maksuohjelman ehdot on täytetty, velallinen vapautuu jäljellä olevista veloistaan. Tämä tarkoittaa, että hänellä on mahdollisuus aloittaa uusi elämä ilman vanhojen velkojen taakkaa. Velkajärjestelyn päättymisen jälkeen on kuitenkin tärkeää jatkaa taloudellisesti vastuullista elämäntapaa ja välttää uusien velkojen kertymistä.

Velkajärjestelyn päätyttyä velallinen voi kohdata haasteita luottotietojensa vuoksi. On tärkeää olla tietoinen siitä, että luottotiedot voivat olla merkittyinä vielä jonkin aikaa järjestelyn päättymisen jälkeen. Tämän vuoksi on suositeltavaa pyrkiä rakentamaan positiivista luottotietohistoriaa esimerkiksi pienillä ja säännöllisesti maksetuilla luotoilla.

Velkajärjestelyn vaiheet

Velkajärjestelyn prosessi koostuu useista vaiheista. Tässä on selkeä listaus niistä:

 1. Hakeutuminen velkaneuvontaan: Velallinen hakee apua ja neuvontaa velkatilanteeseensa.
 2. Taloudellisen tilanteen kartoitus: Kerätään tiedot tuloista, menoista, veloista ja omaisuudesta.
 3. Velkajärjestelyhakemuksen tekeminen: Hakemuksen jättäminen käräjäoikeuteen.
 4. Käräjäoikeuden päätös: Oikeus arvioi, onko velkajärjestely soveltuva ratkaisu ja tekee päätöksen.
 5. Maksuohjelman laatiminen: Määritellään, miten ja millä aikataululla velat maksetaan.
 6. Maksuohjelman noudattaminen: Velallisen tulee noudattaa sovittua maksusuunnitelmaa.
 7. Velkajärjestelyn mahdollinen keskeytyminen: Keskeytyminen voi tapahtua, jos velallinen ei noudata ehtoja.
 8. Velkajärjestelyn päättäminen: Kun velat on maksettu, velallinen vapautuu jäljellä olevista veloista.

Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

 • Et sitoudu mihinkään
 • Se ei maksa sinulle mitään
 • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen